Colofon

Ontwerp / fotografie: BUREAUBAS, Bas van der Horst
Development: Interactive Pixels, Adrian Winter


Disclaimer

De zorg voor deze website

Tandartspraktijk Groeneveld besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Tandartspraktijk Groeneveld behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Tandartspraktijk Groeneveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tandartspraktijk Groeneveld aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De inhoud van deze website

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Tandartspraktijk Groeneveld.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over deze website?
Neem contact op.